Vloertechniek Hoogeveen B.V.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en in deze privacyverklaring
willen we heldere informatie geven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Vloertechniek Hoogeveen BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt.

Vloertechniek Hoogeveen BV hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid
van uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat aan ons verstrekte persoonlijke informatie
vertrouwelijk en met zorg wordt behandeld.

Dat geld voor zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten
inkopen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te
voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen
factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de
overeenkomst.

Bent u (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens
noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te
kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft
dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen
plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over
andere aspecten van de overeenkomst.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de
gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het
doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of voldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde
werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vloertechniek Hoogeveen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Vloertechniek Hoogeveen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam / Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsgegevens
 • WKA gegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens die in contacten tussen Vloertechniek Hoogeveen en u worden vastgelegd.

Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in ons digitale systeem. Uiteraard met de nodige bescherming
om indringers in ons systeem te weren.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Vloertechniek Hoogeveen verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en): uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vloertechniek Hoogeveen de volgende persoonsgegevens
van u vragen: – Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Telefoonnummer; – E-mailadres; –
Geboortedatum; – Salarisgegevens; – Kopie ID; – BSN-nummer; – Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Vloertechniek Hoogeveen opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de periode dat men een contract
heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vloertechniek Hoogeveen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding hiervan
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
 • persoonsgegevens.

Wij hebben een SSL verbinding op onze website waardoor een veilige en gecodeerde verbinding
komt tussen de server en u als bezoeker van de website.

EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vloertechniek Hoogeveen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7
jaar ivm service c.q. nazorg.

Wordt een offerte niet omgezet in een order, dan worden de gegevens binnen 4 weken verwijderd of
geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en klachten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vloertechniek Hoogeveen
B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@vloertechniekhoogeveen.nl.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat gehoor kunnen geven aan voorgenoemde
verzoeken.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vloertechniek Hoogeveen
B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Vloertechiek Hoogeveen B.V
Lindbergstraat 27
7903 BM Hoogeveen
0528 – 265237
info@vloertechniekhoogeveen.nl

Cookies

Klik op de knop om uw cookie instellingen te wijzigen.

Cookie instellingen wijzigen

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Met wie we jouw gegevens delen

 • Google 4
 • TagManager
 • Ads
 • Meta – Facebook

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken. Gegevens gelieerd aan Google worden voor 14 maanden bewaard.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.


Zo wordt kiezen voor Vloertechniek wel heel makkelijk

 • Specialisten in kunststof vloeren sinds 1982
 • Werkzaam in heel Nederland en Duitsland
 • Sterk in grote projecten
 • Volledig ontzorgd van aanvraag tot oplevering
 • Eén aanspreekpunt tijdens het gehele traject

Emissiearme vloer met EC 1plus Keurmerk

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Wij stellen graag een vrijblijvende offerte voor u op. Om een gerichte prijsberekening te kunnen doen is het belangrijk dat wij zoveel mogelijk informatie van u ontvangen zoals de ruimte waarin de vloer wordt aangebracht, het aantal vierkante meters en de huidige ondergrond. U kunt natuurlijk ook altijd eerst telefonisch contact met ons opnemen als u vragen heeft.

Door dit vakje aan te vinken, ga ik akkoord met de verwerking van mijn gegevens volgens de privacyverklaring en bevestig ik dat ik geen robot ben door reCAPTCHA te voltooien, zoals beschreven in het privacybeleid en de voorwaarden van Google.
Contactgegevens Vloertechniek Hoogeveen BV 0528 265 237 0528 275 771 info@vloertechniekhoogeveen.nl
Bezoekadres Lindberghstraat 27 7903 BM Hoogeveen
KvK: 04.03.99.44 BTW-nr. NL.0095.62.011B01

Contactformulier

Door dit vakje aan te vinken, ga ik akkoord met de verwerking van mijn gegevens volgens de privacyverklaring en bevestig ik dat ik geen robot ben door reCAPTCHA te voltooien, zoals beschreven in het privacybeleid en de voorwaarden van Google.
Contactgegevens Vloertechniek Hoogeveen BV 0528 265 237 0528 275 771 info@vloertechniekhoogeveen.nl
Bezoekadres Lindberghstraat 27 7903 BM Hoogeveen
KvK: 04.03.99.44 BTW-nr. NL.0095.62.011B01

Gebeld worden?

Door dit vakje aan te vinken, ga ik akkoord met de verwerking van mijn gegevens volgens de privacyverklaring en bevestig ik dat ik geen robot ben door reCAPTCHA te voltooien, zoals beschreven in het privacybeleid en de voorwaarden van Google.
Contactgegevens Vloertechniek Hoogeveen BV 0528 265 237 0528 275 771 info@vloertechniekhoogeveen.nl
Bezoekadres Lindberghstraat 27 7903 BM Hoogeveen
KvK: 04.03.99.44 BTW-nr. NL.0095.62.011B01